t-td || te-tg || the || ti-tn || to-tq || tr-tt || tu-tz ||


Tracer

[Ctrl] + [Shift] + [V]  -  
[Ctrl] + [Shift] + [G#] -   #