a-ae || af-ag || ah-al || am-an || ao-ar || as-at || au-az ||


Aubird Force

   Henshin ( 99):
 "Sugokueraihito"   .